جوش آوردن خودرو

آشنایی با فیلتر روغن مناسب خودرو و زمان تعویض آن

/getting-to-know-the-right-oil-filter-for-the-car-and-when-to-change-it

هدف فیلتر روغن، بهبود عملکرد پیشرانه و افزایش طول عمر روغن پیشرانه خودرو است؛ بنابراین به عنوان یکی از نیازهای اساسی انواع وسایل نقلیه محسوب می‌شود.