جهش قیمت خودرو

جهش قیمت پژو پارس در بازار

/the-jump-in-the-price-of-peugeot-pars-in-the-market

قیمت پژو پارس LX صفر که در بازار به ۶۴۰ میلیون تومان رسیده بود، امروز با افزایش ۱۵ میلیونی به ۶۵۵ میلیون تومان رسیده است.