به گزارش مسترتشخیص، پژو پارس XU۷P سال ، به ۵۲۵ میلیون تومان رسید و امروز با افزایش پنج میلیونی به ۵۳۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین پژو پارس ELX-TU۵ در بازار به ۶۵۵ میلیون تومان رسید و امروز با افزایش پنج میلیونی به ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است.

همچنین پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ در بازار به ۶۰۵ میلیون تومان رسید و امروز با افزایش ۱۰ میلیونی به ۶۱۵ میلیون تومان رسیده است.

قیمت کارخانه پژوپارس

قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است.

قیمت این پژو پارس XU۷P سال سفارشی در نمایندگی ۳۰۹ میلیون تومان است.

قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی هم ۳۳۳ میلیون تومان است.

همچنین قیمت پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون تومان است.

منبع: اقتصاد آنلاین