جریمه بهمن موتور

جریمه میلیاردی بهمن موتور به علت گرانفروشی

/bahman-motor-fined-billions-due-to-overselling

به گفته سازمان تعزیرات حکومتی گرانفروشی بهمن موتور را نقره داغ کرد و باید جریمه سنگینی پرداخت کند. در این حکم آمده است که مبالغ اضافی باید با خریداران عودت داده شود.