به گزارش مسترتشخیص، سازمان تعزیرات حکومتی امروز شرکت خودروسازی بهمن موتور را به دلیل گرانفروشی جریمه کرد.

براساس رأی جدید سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن موتور به دلیل گرانفروشی مشمول پرداخت جریمه ۱۳۸ هزار میلیارد ریالی شده است.
براساس این حکم که در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است شرکت بهمن موتور به دلیل گرانفروشی موظف به پرداخت مبلغ 13هزار و 860 میلیارد تومانی شده است.

در این حکم تخلف گران فروشی شرکت بهمن موتور محرز و مسلم تشخیص داده شده و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل 9 هزار و 240 میلیارد ریال است به 3 برابر ارزش ریالی تخلف به میزان 27 هزار و 721 میلیارد ریال محکوم شده است، البته به لحاظ ماده 1 مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 17 اردیبهشت ماه سال جاری از سران قوا که تمامی جریمه های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج بار افزایش پیدا کرده است، شرکت بهمن موتور باید جریمه 138 هزار و 606 میلیارد ریال را پرداخت کند.

مطابق این حکم شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازده زمانی تخلف ( سال 1400) می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر می باشد.

منبع: تسنیم