تولید پژو

تولید پژو پارس با استاندارد 85گانه از سال 1403

/production-of-peugeot-pars-with-standard-85-since-1403

اگرچه قرار بود که تولید پژو پارس تا پایان سال متوقف شود اما با توافقاتی در سطح دولت؛ مقرر شده تولید پژو پارس ادامه و در سال آینده با استانداردهای 85 گانه عرضه شود.