مسترتشخیص- اگرچه قرار بود که تولید پژو پارس تا پایان سال متوقف شود اما با توافقاتی در سطح دولت؛ مقرر شده تولید پژو پارس ادامه و در سال آینده با استانداردهای 85 گانه عرضه شود.

منوچهر منطقی معاون وزیر صمت گفت:  با توافقاتی که در سطح دولت انجام شد، مقرر شد که تولید پژوپارس متوقف نشود و‌ ادامه یابد. 

معاون حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ‌براساس برنامه‌ریزی‌ انجام شده مقرر شد ‌خودرو پژو پارس به همه افرادی که در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام کرده‌اند تحویل ‌‌شود. 

*  تولید پژو پارس با استانداردهای 85‌گانه از سال آینده

وی با بیان اینکه خودرو پژو پارس قیمت مناسبی دارد و مردم آن را می‌پسندند، گفت: بهتر است این قبیل خودروها، به جای توقف تولید به‌روز‌رسانی شوند در این راستا از سال آینده خودروی پژو پارس با استانداردهای 85 گانه تولید می‌شود. 

بنابراین با توجه به پیگیری که خبرنگار ما در خصوص مطالبه مردم برای ادامه روند تولید پژو پارس و تحویل این خودرو به مشتریانی که در سامانه یکپارچه در نوبت تحویل این خودرو قرار دارند انجام شد بالاخره مقرر شد تا این خودرو به همه متقاضیانی که برای این خودرو در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده اند تحویل داده شود و همچنین از سال آینده خودرو پژو پارس با استانداردهای 85 گانه تولید شود.

منبع: ایران جیب