تغییر رنگ خودرو

مدارک و مراحل لازم تغییر رنگ خودرو

/necessary-documents-and-procedures-for-changing-the-color-of-the-car

بنابر آنچه قوانین می‌گوید افرادی که تمایل به تغییر رنگ خودرو خود دارند، می‌توانند از راه‌های قانونی و دریافت مجوز، رنگ خودرو خود را به رنگ دلخواه خود تغییر دهند.


شرایط قانونی تغییر رنگ خودرو، تعویض موتور، شاسی و اتاق خودرو

/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

شهروندانی که تصمیم دارند قطعات اصلی خودرو ( موتور، شاسی، اتاق) را تعویض کنند یا تغییر رنگ دهند با حضور در مراکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا و ارائه مدارک و مهیا کردن شرایط مورد نیاز می توانند نسبت به تعویض قطعات اقدام کنند.