تعویض شاسی عقب پارس

نحوه تشخیص تعویض شاسی عقب پارس

/how-to-identify-the-replacement-of-the-rear-chassis-of-pars

معمولا تعویض شاسی ها و کف صندوق عقب بعلت ضرب خوردگی شدید اتفاق می‌افتد  البته گاهی اوقات دیده شده بعلت پوسیدگی هم تعویض انجام شده است