مسترتشخیص- معمولا تعویض شاسی ها و کف صندوق عقب بعلت ضرب خوردگی شدید اتفاق می‌افتد  البته گاهی اوقات دیده شده بعلت پوسیدگی هم تعویض انجام شده است

 ️روش های تعویض شاسی و کف صندوق عقب 

   ️تعویض کف صندوق به همراه شاسی های عقب️

 تعویض کف صندوق بدون شاسی های عقب️

 تعویض شاسی های عقب بدون کف

 صندوق ️تعویض قسمتی از شاسی و کف صندوق

 ️ آیتم های تشخیص تعویض شاسی های عقب :

بررسی نوع ضرب خوردگی

 بررسی نقطه جوش های محل اتصال شاسی 

بررسی پامچال و سیلرکاری روی شاسی بررسی و مقایسه آستر شاسی

بررسی آثار زنگ زدگی داخل حفره های شاسی

بررسی محل اتصال و برش انتهای شاسی