تخیش رنگ خودرو

بررسی نکات ضرروی کارشناسی خودرو

/post-114

دوستان و مشتریان گرامی دقت داشته باشین در خودروهایی که قسمتی از بدنه ی خودرو آثار ضرب خوردگی و صافکاری بیرنگی دیده میشود. حتما قسمتهای داخلی و دوبل ها را بررسی کنید زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده که خودرویی را بعنوان بدون رنگ فروختند و برروی بدنه خودرو آثار خوردگی و صافکاری مشاهده میشود.