️دوستان و مشتریان گرامی دقت داشته باشین در خودروهایی که قسمتی از بدنه ی خودرو آثار ضرب خوردگی و صافکاری بیرنگی دیده میشود.
حتما قسمتهای داخلی و دوبل ها را بررسی کنید زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده که خودرویی را بعنوان بدون رنگ فروختند و بر روی بدنه خودرو آثار خوردگی وصافکاری مشاهده میشود و هنگامیکه قسمتی از لایدرب و یا دوبل کاپوت را بررسی کردیم متوجه شدیم که آن قسمتها رنگ آمیزی شده است و فروشنده آن قسمتها را به خریدار اطلاع رسانی نکرده است زیرا این رنگ شدگیها شامل کسر قیمت درخودرو میشود.
دلیل رنگ آمیزی آن قسمتها این است که برای صافکاری بهتر قسمتهای بیرونی دوبل ها و قسمتهای داخلی خودرو را شکافته و قسمت بیرونی را صافکاری کرده و سپس مجددا جوشکاری و رنگ امیزی میکنند مانند لایدرب ها و زیر دوبل های کاپوت و یا درب صندوق این موارد مشاهده میشود.