تحویل خودروهای وارداتی

آخرین خبر از وضعیت شماره‌گذاری و تحویل خودروهای وارداتی

/the-latest-news-about-the-status-of-numbering-and-delivery-of-imported-cars

در حالی طبق آمار گمرک تاکنون بیش از ۴۳۰۰ خودرو وارد کشور شده ولی خبرهای دریافتی حاکی است که از این میزان تعداد بسیاری کمی تاکنون شماره‌گذاری و تحویل مشتری شده و تقریبا می‌توان گفت، روند شماره‌گذاری و تحویل خودروهای وارداتی متوقف است.