تارا V4 ایران خودرو

طرح فروش فوق العاده خودرو تارا V4 ایران خودرو

/tara-v4-iran-khodro-super-car-sales-plan

به اطلاع متقاضیان و نمایندگی های مجاز شرکت ایران خودرو میرساند، شرایط فروش فوق العاده (فراخوان) و پیش فروش (قابل انتخاب) محصول تارا اتوامتیک جدید صرفا جهت اولویت های مندرج در این بخشنامه اعلام میشود.