مسترتشخیص- به اطلاع متقاضیان و نمایندگی های مجاز شرکت ایران خودرو میرساند، شرایط فروش فوق العاده (فراخوان) و پیش فروش (قابل انتخاب) محصول تارا اتوامتیک جدید صرفا جهت اولویت های مندرج در این بخشنامه اعلام میشود.

متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش دوم اولویت های زمستان 1402 به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده امکان ثبت نام در این بخشنامه فراهم شده است. 

جزئیات شرایط فروش:

منبع: ایران جیب