بیمه مرکزی

پرداخت خسارت بدون کروکی ۳۰میلیون تومان شد

/the-payment-of-damages-was-30-million-tomans

قائم مقام بیمه مرکزی گفت: با توجه به افزایش نرخ دیه در امسال، سقف پرداخت خسارت بدون کروکی در تصادفات رانندگی از ۲۰میلیون تومان به ۳۰میلیون تومان افزایش یافت.


سابقه تصادفات و خسارت‌های دریافتی از بیمه‌ها شفاف می‌شود

/the-history-of-accidents-and-damages-received-from-insurances-becomes-clear

بیمه مرکزی تا هفته آینده سابقه تصادفات خودرو و خسارت‌های دریافتی از شرکت‌های بیمه را در اختیار سامانه تجمیع سوابق خودرو قرار می‌دهد.