بیسو T3

معرفی بیسو T3 و T5، دو محصول جدید سیف خودرو/فیلم

/post-2

شرایط فعلی صنعت خودرو به گونه ایست که تنها خودروهای چینی را به عنوان میهمان های جدید بازار کشورمان می‌بینیم.