بوگاتی چیرون

معرفی بوگاتی چیرون،‌ شاهکاری فراتر از یک خودرو

/introducing-the-bugatti-chiron-a-masterpiece-beyond-a-car

اگر فقط یک خودرو در جهان وجود داشته باشد که بتوانید با آن در افق محو شوید بی‍شک بوگاتی چیرون خواهد بود. به ویژه وقتی غرش موتور غول آسای ۸ لیتری ۱۶ سیلندر را پشت شانه های خود احساس کرده و با اندک فشاری بر روی پدال گاز در دنده ۴ سرعت خودرو از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت فراتر خواهد رفت.