بررسی خودرو پراید

پلاک سریال های مخفی در خودرو پراید

/post-125

در ادامه ی ویدئوهای تائید اصالت اتاق خودروهای پراید از سال ۱۳۹۵ به پایین علاوه بر شماره حک شدنی لیزری و پلاکت سریال در سینی پشت موتور و شماره سال ساخت اتاق در سینی پشت چراغ عقب، همانطور که در تصویر مشاهده میکنید.