در ادامه ی ویدئوهای تائید اصالت اتاق خودروهای پراید از سال ۱۳۹۵ به پایین علاوه بر شماره حک شدنی لیزری و پلاکت سریال در سینی پشت موتور و شماره سال ساخت اتاق در سینی پشت چراغ عقب، همانطور که در تصویر مشاهده میکنید. یک پلاکت سریال در زیر موکت زیر صندلی جلو سمت راست قرار دارد که در صورت نیاز میتوان با برش دادن موکت پلاکت را بررسی کرد.