بررسی خودرو دنا

آموزش کارشناسی دنا

/post-108

همانطور که در ویدئو مشاهده میکنید این خودرو بعنوان بدون رنگ در تهران به خریدار فروخته شده و در مراجعه مشتریمان به این مرکز تشخیص رنگ با بررسی خودرو متوجه شدیم که چند قسمت از بدنه خودرو رنگ شده است که به مشتری اعلام کردیم و جلوی ضرر چند میلیونی که متوجه خریدار بود را گرفتیم.