حتما قبل از انجام معامله خودرو به مراکزتشخیص رنگ خودرو مراجعه کنیدتا متضرر نشوید و خدای نکرده در دام کلاهبرداران نیافتید.
همانطور که در ویدئو مشاهده میکنید این خودرو بعنوان بدون رنگ در تهران به خریدار فروخته شده و در مراجعه مشتریمان به این مرکز تشخیص رنگ با بررسی خودرو متوجه شدیم که چند قسمت از بدنه خودرو رنگ شده است که به مشتری اعلام کردیم و جلوی ضرر چند میلیونی که متوجه خریدار بود را گرفتیم.