بررسی خودروی پارس

ضرب خوردگی عقب خودروی پارس

/post-120

در این کلیپ خودروی پارس مدل98 در حد صفر را مشاهده میکنید. این خودرو بعنوان خودروی کم کار و در حد خشک و بعنوان سالم و بدون خوردگی فروخته شده بود ولی همانطور که در فیلم مشخص هست از عقب ضرب خوردگی دارد.