برتا بنز

نخستین سفر طولانی با ماشین در تاریخ

/the-first-long-journey-by-car-in-history

پس از زمان خلق اتومبیل در سال 1880 توسط کارل بنز، برتا (همسر کارل) نخستین فردی بود که جسارت رانندگی طولانی (ده‌ها کیلومتر) با این وسیله عجیب را پیدا کرد.