بازار سرمایه

کارنامه عرضه بورسی خودرو در دی ماه

/car-stock-market-record-in-january

چند ماهی است که عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شده و در این بین بسیاری از مسئولان مخالف عرضه خودرو در بورس کالا بودند؛ با این حال طی اولین ماه زمستان خودروهای زیادی در بورس کالا عرضه شد و حالا میزان سود و زیان این عرضه‌ها نیز روشن شده است.