ایرانول

دلیل افزایش ۵۰ درصدی قیمت روغن موتور در بازار

/the-reason-for-the-50-increase-in-the-price-of-motor-oil-in-the-market

یک فعال بازار روغن گفت: شرکت های تولید کننده روغن موتور مانند بهران و ایرانول محصول به بازار عرضه نمی کنند، این مورد سبب افزایش ۵۰ درصدی قیمت روغن موتور به دلیل عدم عرضه شده است.