مسترتشخیص- مخاطبان عنوان کردند که شرکت خودروسازی سایپا در تحویل خودروی ساینا دوگانه خلف وعده کرده و نه تنها این خودرو را به مشتریان در موعد مقرر تحویل نداده است بلکه خودروی پیشنهادی جایگزین را نیز با قیمت گرانی عرضه می کند.

این گزارش می افزاید: متقاضیان خرید ساینا دوگانه سوز در اواخر سال گذشته و قبل از اجرای طرح عرضه یکپارچه خودرو از طریق نوبت دهی، در پیش فروش این شرکت خودرو ساز شرکت کرده اند و براساس اعلام شرکت بازه زمانی تیر تا شهریور 1402 و همچنین آبان تا اسفند 1402 برای تحویل این خودرو به مشتریان نوبت های اول و دوم پیش فروش تعیین شده است. 

به گفته متقاضیان، در زمان اجرای طرح عرضه ساینا دوگانه سوز قیمت این خودرو مشخص نبود  اما با توجه به اینکه سال گذشته قیمت ساینا حدود 170 میلیون تومان بود پیش بینی می شد که ساینا دوگانه سوز با افزایش قیمت مختصری نسبت به تک سوز به متقاضیان عرضه شود.  

آنها همچنین عنوان کردند با نزدیک شدن به موعد تحویل، خودروساز اعلام کرد که فعلا امکان تحویل ساینا دوگانه سوز وجود ندارد و لذا  مشتریان می توانند با تغییر نوع خودرو ساینا معمولی  (تک سوز) را خریداری کنند بنابراین در تیر ماه امسال این خودرو به قیمت 217 میلیون تومان به مشتریان عرضه شد اما اکنون که خودروساز باید خودروهای با موعد تحویل آذر را تحویل دهد نه تنها خودروی ساینا دوگانه سوز تحویل نمی دهد بلکه خودروی ساینا اس DA را با قیمت 301 میلیون تومان عرضه می کنند. 

مخاطبان در پویش ثبت شده در خبرگزاری فارس عنوان کردند البته مدتی پیش دعوتنامه این خودروسازان برای متقاضیانی که نوبت آنها  مهر و آبان بود نیز ارسال شد و در این دعوتنامه بدون هیچ دلیلی خودروی ساینا تک سوز ساینا اس - DA با افزایش 13 میلیون تومانی به مشتریان به قیمت 230 میلیون تومان عرضه شد که البته هنوز خودروساز، خودروی این متقاضیان را نیز تحویل نداده است. 

مخاطبان عنوان کردند اکنون این شرکت خودروساز قیمت ساینا اس DA را برای متقاضیانی که نوبت تحویل آنها آذر  ماه است 301 میلیون تومان تعیین کرده است و بدون هیچ دلیل مشخصی قیمت این خودرو را افزایش داده است. 

این مخاطبان عنوان کردند در واقع متقاضیان خرید ساینا دو گانه سوز که در سال گذشته برای خرید ساینا ثبت نام کرده بودند توقع خریداری خودروی ساینا دو گانه سوز را با قیمتی کمی بیشتر از 170 میلیون تومان را داشتند اما اکنون باید خودروی ساینا SDA که پیشنهاد خودروساز است را به جای ساینا دوگانه سوز با قیمت 301 میلیون تومان خریداری کنند و این در حالی است که پیش از این به عنوان پیش پرداخت مبلغ 114 میلیون تومان را نیز پرداخت کرده اند. 

آنها همچنین عنوان کردند با توجه به اینکه خودروساز پیشنهاد تغییر خودرو را به این مشتریان داده است بنابراین سود مشارکت نیز به این مشتریان تعلق نمی گیرد زیرا خودروساز می گوید که مشتری می تواند صبر کند تا خودروی مورد تقاضا به وی عرضه شود. 

مخاطبان عنوان کردند شورای رقابت در شهریور ماه قیمت  کارخانه ای ساینا اس DA را به عنوان یک خودروی جدید 2.730.65.629 ریال اعلام کرد  و خودرو ساز نیز به همین بهانه اکنون قیمت خودرو ساینا اس DA را برای تحویل به مشتریانی که نوبت آنها آذر است افزایش دادهاست و این در حالی است که این خودرو اصلا خودروی جدیدی نیست و همین خودروی ساینا اس DA در مرداد نیز به جای ساینا دوگانه سوز به قیمت 230 میلیون تومان به مشتریان فروخته شده بود.

بر این اساس اکنون متقاضیان خرید خودروی ساینا دو گانه سوز که سال گذشته برای خرید خودرو ثبت نام کرده بودند نه تنها خودروی مورد نظرشان را تحویل نمی گیرند و خودروساز خودروی جایگزین یعنی  ساینا اس DA را به آنها پیشنهاد کرده  بلکه این خودرو را بدون هیچ دلیلی باید 71 میلیون تومان گران تر نسبت به خریداران که نوبت تحویل آنها مرداد یا مهر ماه بوده است، خریداری کنند. ضمن اینکه مشتریان اگر خودروی پیشنهادی به جای ساینا دو گانه سوز را انتخاب نکنند برای مدتی نامعلوم باید در انتظار خودروی ساینا دو گانه سوز قرار گیرند.

گفتنی است با توجه به افزایش قیمت قابل توجه ساینا اس DA در مدت کوتاه، امکان خرید برای متقاضیان وجود ندارد و تعداد زیادی از خریداران این خودرو با وجود چند ماه انتظار و پرداخت 114 میلیون تومان پیش پرداخت مجبور به انصراف از خرید هستند.

این گزارش می افزاید: پویش ثبت شده و تقاضای ثبت کنندگان این پویش به اطلاع روابط عمومی شرکت خودروسازی سایپا رسیده است و به محض دریافت پاسخ از سوی این شرکت اطلاع رسانی انجام خواهد شد. 

گفتنی است متقاضیان خرید ساینا اس DA فقط تا 26 مهرماه فرصت تکمیل وجه دارند. 

منبع: ایران جیب