مسترتشخیص- پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادي سامانه یکپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاري نسبت به ثبت نام اولیه خودروي کوییک آر مدل جی ایکس اقدام نموده و در تاریخ 1402/10/17 پیامک به ایشان ارسال گردیده میرساند، امکان واریز وجه ثبت نام خودرو از روش شرایط فروش فوق العاده مطابق شرایط ذیل اعلام میگردد.

شرایط فروش:

منبع: ایران جیب