سر فصل های دوره جامع شاسی ها


فصل اول: آسیب شناسی و تشخیص ضرب خوردگی شاسی ها

 1. تعریف شاسی
 2. اهمیت شاسی در خودرو
 3. شناخت انواع پلتفرم های شاسی
 4. خودروهای شاسی مستقل (جدا)
 5. خودروهای شاسی یکپارچه (متصل)
 6. تشخیص انواع ضرب خوردگی شاسی
 7. بررسی انواع ترک و شکستگی شاسی
 8. بررسی جوشکاری و تیکه گذاری شاسی ها
 9. تشخیص انواع ترمیم و رنگ شدگی شاسی ها

فصل دوم: تشخیص انواع تعویض شاسی خودرو

 1. سینی و شاسی چیست؟
 2. دلایل تعویض سینی و شاسی خودرو
 3. توضیح اجزاء مختلف سینی و شاسی خودرو
 4. روش های مختلف تعویض سینی و شاسی و کف صندوق
 5. در چه مواقعی تعویض شاسی بهتر است
 6. آیا تعویض شاسی ایراد قانونی دارد؟
 7. آیتم های تشخیص تعویض سینی و شاسی و کف صندوق عقب

 • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...