نتایج نوبت تخصیص خودرو به متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده که در دومین دوره از فروش یکپارچه خودرو در سامانه ثبت‌نام کرده بودند امروز اعلام شد. 

‌نتایج نوبت‌بندی تحویل خودروها برای متقاضیان مرحله دوم فروش یکپارچه برای متقاضیان عادی و مادران مشمول طرح جوانی جمعیت روز چهارشنبه هفته گذشته 24 خرداد اعلام شده بود. 

فرآیند دور دوم طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی برمبنای فرآیند نوبت دهی از 20 اردیبهشت 1402 آغاز شد به‌طوری که متقاضیان خرید خودرو از طریق این سامانه در فاصله زمانی 20 تا 29 اردیبهشت فرصت داشتند تا نسبت به افتتاح حساب وکالتی به نام سازمان حمایت نزد بانک ها اقدام کنند. 

بعد از این مرحله و پایش اطلاعات مشتریان، متقاضیانی که شرایط لازم را داشتند می‌توانستند در بازه زمانی 3 تا 10 خرداد نسبت به انتخاب خودرو در سامانه اقدام کنند.

هدف از این طرح عرضه گسترده و شفاف خودروهای داخلی با توجه به افزایش و تثبیت جریان تولید خودرو در سال جاری و همچنین برنامه‌ریزی انجام شده برای افزایش مستمر تولید است. 

‌در دوره اول عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه بیش از 900 هزار نفر برای خرید خودرو ثبت نام کردند و براساس قولی که فاطمی امین، وزیر سابق صمت درباره حذف قرعه کشی داده بود، در دوره اول بدون قرعه کشی و فقط براساس نوبت دهی به تمام متقاضیان خرید خودرو در سامانه براساس نوبت خودرو داده می‌شود. 

نتایج اولویت‌بندی دور دوم طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی‌،  از طریق سامانه یکپارچه به آدرس (https://esalecar.ir/login) قابل مشاهده است.

در نوبت دوم سامانه یکپارچه، حدود 3 درصد از متقاضیان با «عدم تخصیص» خودرو مواجه شدند که مقر‌ر شد در شهریور امسال، مجددا سامانه برای این افر‌اد باز شود و امکان انتخاب خودرو داشته باشند.

منبع: ایران جیب