مسترتشخیص- با تفاهم صورت‌گرفته در جلسه دیروز خودروسازان خصوصی و شورای رقابت، مونتاژکاران تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک‌سال می‌توانند با قیمت بهمن پارسال محصولات خود را بفروشند.

روز شنبه سخنگوی شورای رقابت بعد این جلسه گفته بود اعضای شورا روی همان قیمت‌هایی که مصوب کردند ایستادگی خواهند کرد و این موضوع به وزارت صمت هم ابلاغ شده و باید اجرا شود.

با تفاهم صورت‌گرفته در جلسه دیروز خودروسازان خصوصی و شورای رقابت، مونتاژکاران تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک‌سال می‌توانند با قیمت بهمن پارسال محصولات خود را بفروشند.

روز شنبه سخنگوی شورای رقابت بعد این جلسه گفته بود اعضای شورا روی همان قیمت‌هایی که مصوب کردند ایستادگی خواهند کرد و این موضوع به وزارت صمت هم ابلاغ شده و باید اجرا شود.

منبع: ایران جیب