به گزارش مسترتشخیص، شهریور‌ سال گذشته 12 هزار و 796 دستگاه خودرو و شهریور‌ امسال 21 هزار و 100 دستگاه خودروی سواری توسط بخش غیر دولتی ‌تولید شده است که بر این اساس تولید خودرو سواری در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته 65 درصد توسط خودروسازان خصوصی رشد داشته است.

همچنین تولید خودروی سواری در 6 ماهه نخست 1401 توسط بخش خصوصی 61 هزار و 63 دستگاه و در 6 ماهه نخست امسال 108 هزار و 983 دستگاه بوده است که بر این اساس تولید خودروی سواری در بخش خصوصی در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 78 درصد رشد داشته است.

طبق جداول و نمودارهای تولید خودرو وزارت صمت، تولید سایر خودروها از جمله وانت توسط بخش خصوصی در 6 ماهه نخست 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 47 درصد رشد داشته است.

در نیمه نخست امسال، تولید مینی‌بوس و میدل باس 3 درصد و تولید کامیونت، کامیون و کشنده 77 درصد‌ نسبت به مدت مشابه سال گذشته توسط خودروسازان بخش خصوصی رشد داشته است.

در 6 ماهه نخست امسال تولید ون 76 درصد و تولید اتوبوس 34 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

طبق جداول و نمودارهای تولید خودرو وزارت صمت، تولید انواع خودرو در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته توسط خودروسازان بخش خصوصی 72 درصد رشد داشته است.

تولید انواع خودرو در 6 ماهه نخست امسال 138 هزار و 668 دستگاه و در 6 ماهه نخست سال گذشته 8 هزار و 616 دستگاه بوده است.

‌در مجموع تولید انواع خودرو در 6 ماهه نخست امسال نسبت به 6 ماهه سال گذشته توسط بخش خصوصی و دولتی رشد 23 درصدی داشته است.

منبع: فارس