به گزارش مسترتشخیص، در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۵۰۰ کیلومتر ۶۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین شاهین دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ صفر ۶۴۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت روز انواع خودرو شاهینبرندمدلکارکردقیمت (تومان)

شاهین، G دنده‌ای۱۴۰۲۵۰۰۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای۱۴۰۲صفر۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای۱۴۰۲صفر۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای۱۴۰۲صفر۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای۱۴۰۲
صفر
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای۱۴۰۲۱۱,۰۰۰۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای۱۴۰۲۱۶,۰۰۰۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای۱۴۰۱۵۶,۰۰۰۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما