قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۴۸%‏)‎۲۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎۱.۲۵%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۵۷%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎۲.۲۱%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۱.۲۸%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۲۳%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۹۴%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۷%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(‎۱.۲۲%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎۲.۳۷%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰(‎۱.۷۴%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰(‎۱.۸۵%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰(‎۱.۳۰%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۸%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(‎۲.۲۴%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۸۸%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰(‎۱.۷۸%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(‎۱.۴۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰(‎۱.۶۴%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۸%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰---(‎۲.۱۹%‏)‎۲۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(‎۲.۰۰%‏)‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۵۸%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰(‎۲.۰۰%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(‎۱.۷۲%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۱.۵۸%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۲%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۴%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۱%‏)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۶.۲۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
تیبا۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
تیبا 2۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DAبه زودی۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوزبه زودی۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیکبه زودی۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک تیپ DAبه زودی۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA---۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA---۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DAبه زودی۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (با لاینر)۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال)۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرسبه زودی۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ریسپکت۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب