قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۰۲%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(‎-۰.۴۵%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰(‎-۰.۷۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELXناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰(‎-۰.۴۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۱%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(‎-۰.۳۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۴۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۹۹%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۴%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DA۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(‎۰.۲۳%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک تیپ DA۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎۰.۴۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎۰.۲۴%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DA۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال)۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۴%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۵۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۸%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۸%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۲%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۶%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۸۲%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۴%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۲%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۹%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۸%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۵۰%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۱%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۱.۴۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۲%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۳%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏

قیمت خودرو وارداتی

هیوندای - Hyundai
هیوندای 1401H 350۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا 2018۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2017۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2018۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2017۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2018۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا موتورز - Kia Motors
کیا سراتو 2018۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2017۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2018۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اپتیما هیبرید 2018۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2017۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2018۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو - Renault
داستر SE 2018۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو کولئوس 2018۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو تلیسمان 2018۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کپچر 2017۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا - Toyota
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا پریوس 2017 تیپ C۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید ICON۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید Style۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید lounge۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس - Lexus
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018۱۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان - Nissan
نیسان جوک اسکای پک 2017۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک پلاتینیوم 2017۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک اسپورت 2017۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان ایکس-تریل 2018۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی - Mitsubishi
میتسوبیشی میراژ 2018۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی لنسر 2018۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی ASX فول 2018۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر 2018۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
DS Automobiles
دی اس DS3 مدل 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS6 مدل 2018۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ - SsangYong
سانگ‌یانگ تیولی ارمور2018۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رکستون G4 مدل 2018۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1400۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1401۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
پورشه - Porsche
پورشه ماکان 2018...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی ام و - B.M.W
ب ام و سری 5 سدان champion 530i۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
ب ام و سری individual 730li۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدانperfection 530i۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدان frontier sport 530i۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدان perfectin pluse 530i۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدان superior 530i۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ EPIC۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن - Volkswagen
فولکس‌واگن گلف GTI۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن پاسات۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن تیگوان۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی - Mini
مینی کوپر 5 در، 2018۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کانتری من S، 2018۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کوپر 5 در S، 2018۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد - Borgward
بورگوارد BX5۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد BX7۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰

منبع: ایران جیب