قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (فول)۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس موتور XU7P۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (ارتقاء)۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۱۸%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۰۷%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو 6 سرعته۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۱.۱۸%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۶۷%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎-۰.۰۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰۳۱۴,۲۹۶,۰۰۰(‎۰.۵۴%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء)۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۴۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎-۰.۴۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (ارتقاء)۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)ناموجود۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (ارتقاء)۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(‎-۱.۳۲%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V1۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 )۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(‎-۰.۱۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎-۱.۹۹%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۴%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎۱.۵۳%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
شاین مکس بنزینیبه زودی۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎-۰.۲۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد)۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎-۰.۴۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(‎-۰.۵۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد)۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(‎-۱.۲۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXR۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXL۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین G (استاندارد)۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎۰.۱۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال)۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (دوگانه سوز)به زودی۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۶%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 2۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(‎-۰.۹۹%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(‎-۱.۴۵%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS55به زودی۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
زوتی DL5۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (دستی)۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (اتوماتیک)۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۶%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۳%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو (هیبرید)۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۴%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(‎۲.۱۲%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای کرتابه زودی۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(‎۱.۴۲%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
رسپکت 2۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9به زودی۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۹%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای (توربو)۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰