قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس موتور XU7P۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (فول)۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (ارتقاء)۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۰.۳۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۰.۱۴%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو 6 سرعته۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۵۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۴۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۶۵%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎۰.۸۵%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎-۰.۱۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰۳۱۴,۲۹۶,۰۰۰(‎-۰.۰۷%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء)۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۶۶%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (ارتقاء)۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای برقی۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (ارتقاء)۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 )۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(‎-۰.۹۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما 7X۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۰%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاین مکس بنزینیبه زودی۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎-۰.۲۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد)۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXR۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXR-L (استاندارد)۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXL۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXL (استاندارد)۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین G (استاندارد)۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎-۱.۹۱%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)به زودی۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS55به زودی۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
زوتی DL5۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (دستی)۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (اتوماتیک)۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۰%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۸۴%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو7 پرو پرمیوم۱,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۴%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو (هیبرید)۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۷%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای کرتابه زودی۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(‎۲.۴۴%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
رسپکت 2۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)به زودی۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ G9به زودی۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای (توربو)۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۰%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏