قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎۰.۳۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 4)۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۰.۴۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۴%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۰.۲۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۲۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۲۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 تیپ 5۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎-۰.۰۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (ارتقاء)۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۲۰%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۲۹%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۹%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 )۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(‎-۱.۰۵%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۰۳%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S (استاندارد)۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۱۳%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎۱.۸۳%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(‎-۰.۸۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(‎-۰.۱۱%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎-۰.۱۱%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GX۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۵۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد)۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXR۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXLبه زودی۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 1۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 2۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 3۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎-۰.۰۹%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۷۵%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۴۳%‏)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۰۷%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(‎-۰.۸۴%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
زوتی DL5به زودی۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستی۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۳%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (دستی)۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۶%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (اتوماتیک)۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۷%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۸%‏)‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۲۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (هیبرید)۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(‎-۰.۱۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۸%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77به زودی۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۲%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای---۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۷۳%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۳%‏)‎-۲۷,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰