قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۱۹%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۰%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۹%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۵%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۱%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎۰.۷۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 تیپ 5۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎۲.۳۶%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۲.۰۰%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۲%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۳۷%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DA۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک تیپ DA۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DA۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیک۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۹%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۵۶%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۶%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۶%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۲%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۶%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۶۶%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۶%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۱%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودزناموجود۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۸%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۱%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث تیارا۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۷۴%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۶%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب