قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۱۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELXناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۶۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DA۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک تیپ DA۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DA۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال)۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۵۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ریسپکت۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۹%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۵۱%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
منبع: ایران جیب