قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۹۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۰.۵۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۵%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۰%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎-۰.۲۰%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(‎-۱.۰۵%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(‎-۰.۷۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۸۶%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎-۱.۷۵%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DA۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎-۱.۷۴%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎-۱.۰۲%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DA۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎-۰.۷۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۱.۴۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۱.۱۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DA۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیک۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۶۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۳%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودزناموجود۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۳%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۷%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۰%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث تیارا۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
راین R3۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۳.۲۳%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۳%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۸%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏