قیمت خودرو داخلی 

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشیناموجود۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELXناموجود۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۲%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۲%‏)‎-۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۲%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۴%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۳%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۰%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
تیباناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
تیبا 2ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
سایناناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
اطلس---به زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DAبه زودی۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DAبه زودی۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎-۱.۱۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(‎-۰.۸۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA---۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA---۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎۰.۲۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DAبه زودی۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎۰.۳۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال)۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۹۶%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۴.۲۶%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۸%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۳%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۹۱%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۸%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۰%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۲%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۹%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۰%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۷%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۴.۴۵%‏)‎-۹۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۳%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۹%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۲%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۴%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۴%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۰%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۹۲%‏)‎-۶۵,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۶%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ریسپکت۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۷%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۱%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۹%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۳%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۲%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب