قیمت خودروهای داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۵%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۲۵%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۸۲%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۵۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۰%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو دستی۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(‎-۱.۸۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۴%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۳۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۵%‏)‎-۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۵%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۶%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 2۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(‎-۲.۱۵%‏)‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۵%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۵%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۴۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰(‎-۱.۲۱%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(‎-۱.۰۸%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۴%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۲%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجود۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۹%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل---۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
تیبا۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۹۷%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
تیبا 2۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۸۸%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۴۰%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎-۱.۶۰%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوزبه زودی۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیکبه زودی۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۲.۱۱%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک پلاس اتوماتیک۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰(‎-۱.۷۲%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(‎-۲.۳۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA---۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎-۲.۰۷%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA---۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰(‎-۰.۹۵%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰(‎-۱.۵۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (با لاینر)۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎-۱.۷۱%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (آپشنال)۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۰%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۳%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۱%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل . یورو 5ناموجود۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۴%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ کارون۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۳%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرسبه زودی۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ناموجود(۰.۰۰%)۰
جک J4 (آپشنال)۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۱۸%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ریسپکت۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

قیمت خودروهای وارداتی

هیوندای - Hyundai
هیوندای 1401H 350۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا 2018۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2018۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2017۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2017۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2018۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018۶,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا موتورز - Kia Motors
کیا سراتو 2018۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2017۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2018۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اپتیما هیبرید 2018۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2017۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2018۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو - Renault
داستر SE 2018۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو کولئوس 2018۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو تلیسمان 2018۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کپچر 2017۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا - Toyota
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا پریوس 2017 تیپ C۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید ICON۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید Style۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید lounge۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس - Lexus
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018۱۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان - Nissan
نیسان جوک اسکای پک 2017۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک پلاتینیوم 2017۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک اسپورت 2017۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان ایکس-تریل 2018۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی - Mitsubishi
میتسوبیشی میراژ 2018۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی لنسر 2018۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی ASX فول 2018۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر 2018۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
DS Automobiles
دی اس DS3 مدل 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS6 مدل 2018۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ - SsangYong
سانگ‌یانگ تیولی ارمور2018۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رکستون G4 مدل 2018۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1400۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1401۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
پورشه - Porsche
پورشه ماکان 2018...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی ام و - B.M.W
بی‌ام و 218 convenience۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 218 convenience۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 530 تیپ Perfection۱۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT۱۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ EPIC۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive۱۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن - Volkswagen
فولکس‌واگن گلف GTI۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن پاسات۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن تیگوان۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی - Mini
مینی کوپر 5 در، 2018۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کانتری من S، 2018۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کوپر 5 در S، 2018۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد - Borgward
بورگوارد BX5۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد BX7۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰