به گزارش مسترتشخیص، قیمت خودرو همچنان با نوسان همراه است و روند صعودی را طی می‌کند. طوری‌که امروز، 15 فروردین، فقط پژو پارس 19 میلیون تومان نسبت به دیروز افزایش قیمت را تجربه کرد.

وانت آریسان 2۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰(‎۳.۳۰%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰(‎۳.۱۷%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰(‎۲.۶۰%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰(‎۳.۰۸%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎۳.۸۸%‏)‎۲۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰(‎۸.۳۳%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو دستی۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰(‎۲.۳۸%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰(‎-۱.۹۸%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰(‎-۱.۱۲%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰(‎-۱.۶۸%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۸۲%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰(‎۰.۴۸%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰(‎۷.۲۵%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰(‎۷.۰۴%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰(‎۰.۸۸%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۵.۳۸%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۷.۲۲%‏)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰(‎۱۰.۹۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰(‎۸.۹۳%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰(‎۳.۸۸%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰(‎۷.۱۱%‏)‎۵۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰(‎۶.۳۴%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰(‎۵.۷۸%‏)‎۹۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۳۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۹۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجود۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۷۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل---۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
تیبا۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیبا 2۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۶۳%‏)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰(‎-۱.۰۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک پلاس اتوماتیک۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰(‎-۳.۰۰%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰(‎-۱.۲۳%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R پلاس اتوماتیک۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎-۲.۱۵%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (آپشنال)۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۷%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (آپشنال)۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۶.۴۸%‏)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰(‎۶.۳۹%‏)‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰(‎۳.۲۷%‏)‎۱۹,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰(‎۳.۳۹%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل . یورو 5ناموجود۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (پلاس)۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۴.۵۰%‏)‎-۲۹,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۱۱.۷۶%‏)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۵۶%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۳.۰۳%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 پرو۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۵.۸۳%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۶۶%‏)‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۶.۴۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۶.۳۴%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۸.۰۲%‏)‎۹۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۶.۱۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۴۲%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۵۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۴۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۹۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۴.۱۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۷۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۷.۵۶%‏)‎۶۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک J4 (آپشنال)۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۷.۳۴%‏)‎۶۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۶.۵۴%‏)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۱۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۹۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۸۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۳۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۲%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰(‎۱.۳۹%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۷۵%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ریسپکت۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۶.۰۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۵۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۵۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۲۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۶۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۴۲%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۱۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۶۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا اتوماتیک۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۴.۴۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث تیارا۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۰۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۶۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۹۰%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۲۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۶.۴۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۵.۵۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب