قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۸۶%‏)‎-۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۲.۰۵%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۲.۱۶%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۲.۲۷%‏)‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎-۱.۹۰%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰(‎-۲.۳۴%‏)‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰(‎-۲.۲۷%‏)‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰(‎-۱.۵۵%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۳%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۴%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 2۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(‎-۱.۰۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۷%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰(‎-۱.۱۵%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(‎-۱.۱۱%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰(‎-۱.۷۰%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۶۱%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(‎-۱.۴۷%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰(‎-۱.۱۳%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۰.۲۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۴.۵۸%‏)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
تیبا۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۰.۵۷%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تیبا 2۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۵۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DAبه زودی۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوزبه زودی۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیکبه زودی۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۱.۳۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DAبه زودی۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(‎-۰.۸۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA---۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA---۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎-۱.۰۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DAبه زودی۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (با لاینر)۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال)۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرسبه زودی۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ریسپکت۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰