قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۲.۴۵%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۹۱%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۸۵%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱۳.۲۵%‏)‎۹۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو دستی۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۲%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎-۱.۱۸%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشی۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰(‎-۱.۱۱%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰(‎-۱.۲۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۸.۴۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
تیبا۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
تیبا 2۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوزبه زودی۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیکبه زودی۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA---۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA---۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (با لاینر)۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال)۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزلناموجود۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(‎۱.۸۴%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرسبه زودی۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۱.۵۳%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 پرو۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۹۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۵%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۸%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۱۹%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۲۶%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۷%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۳.۱۳%‏)‎-۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۳%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4 (آپشنال)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۲۳%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۴%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ریسپکت۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

قیمت خودرو وارداتی

هیوندای - Hyundai
هیوندای النترا 2018۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای 1401H 350۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2017۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2018۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2017۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2018۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا موتورز - Kia Motors
کیا سراتو 2018۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2017۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2018۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اپتیما هیبرید 2018۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2017۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2018۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو - Renault
داستر SE 2018۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو کولئوس 2018۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو تلیسمان 2018۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کپچر 2017۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا - Toyota
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا پریوس 2017 تیپ C۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید ICON۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید Style۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید lounge۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس - Lexus
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018۱۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان - Nissan
نیسان جوک اسکای پک 2017۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک پلاتینیوم 2017۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک اسپورت 2017۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان ایکس-تریل 2018۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی - Mitsubishi
میتسوبیشی میراژ 2018۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی لنسر 2018۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی ASX فول 2018۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر 2018۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
DS Automobiles
دی اس DS3 مدل 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS6 مدل 2018۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ - SsangYong
سانگ‌یانگ تیولی ارمور2018۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رکستون G4 مدل 2018۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1400۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1401۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
پورشه - Porsche
پورشه ماکان 2018...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی ام و - B.M.W
بی‌ام و 218 convenience۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 218 convenience۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 530 تیپ Perfection۱۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT۱۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ EPIC۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive۱۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن - Volkswagen
فولکس‌واگن گلف GTI۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن پاسات۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن تیگوان۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی - Mini
مینی کانتری من S، 2018۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کوپر 5 در، 2018۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی کوپر 5 در S، 2018۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد - Borgward
بورگوارد BX5۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد BX7۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰