قیمت خودرو های داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰***(‎-۰.۵۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰***(‎-۰.۶۶%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۰.۹۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰(‎-۰.۴۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELXناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰(‎-۱.۰۷%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰(‎-۰.۸۷%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۹%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰***(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۷%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۲%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۸۶%‏)‎۶۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
تیباناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
تیبا 2ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
سایناناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DAبه زودی۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک تیپ DAبه زودی۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎-۰.۷۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA---۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎-۱.۵۸%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA---۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DAبه زودی۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۵۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۲%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰(‎-۳.۱۱%‏)‎-۲۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۹%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیک۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۸%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۸%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۲۷%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۳%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۴%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۹%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۹%‏)‎-۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۶%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۷۲%‏)‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۷۳%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۶%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۲%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۱%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۴%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۲%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۰۰%‏)‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ریسپکت۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۲%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۴%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰(‎-۲.۵۴%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۵%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۷%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک******(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۱%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۸۱%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت اتوماتیک۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۲۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دایون Y5۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۰%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا SX5۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۱.۷۲%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۶۹%‏)‎-۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۸%‏)‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
منبع: ایران جیب