قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۷۶%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۸%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۴%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۰%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۱%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۷%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(‎-۰.۶۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۴۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎-۰.۶۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۰%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۱.۲۷%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۷۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۶%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DA۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(‎-۰.۵۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک تیپ DA۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎-۱.۰۰%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۱.۱۵%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎-۰.۸۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎-۰.۷۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎-۱.۱۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DA۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(‎-۱.۱۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۷%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۲%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ کارون۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۵%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۵۳%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎-۰.۹۴%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۲%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۷%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

منبع: ایران جیب