قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۱۱%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۹۷%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰(‎۰.۶۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۰.۵۰%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۸%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎۰.۵۷%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5 سفارشیناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELXناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۰.۹۸%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۰%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(‎۲.۰۲%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۲.۷۸%‏)‎۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۲.۵۳%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(‎-۰.۲۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۶۸%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۰.۸۶%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DA۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک تیپ DA۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎۰.۸۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DA۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(‎۰.۸۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۱.۱۹%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎-۱.۸۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎-۱.۸۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیک۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۰%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۲%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۷%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۵%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۸%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۳۴%‏)‎-۵۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۲%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۰%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۸%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب