قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1)۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۵%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو دستی۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰(‎-۰.۴۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۵%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۵۵%‏)‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۴۸%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینیناموجود۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل---۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
تیبا۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
تیبا 2۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ساینا S۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۱۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوزبه زودی۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیکبه زودی۳۲۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۶۲,۰۰۰(‎۰.۲۳%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک پلاس اتوماتیک۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۳۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۷۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۴%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (آپشنال)۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال)۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5ناموجود۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرسبه زودی۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE)۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE)۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 7 پرو۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 کلاسیکبه زودی---(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرو۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس تیگو 8 پرومکس۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (اکسلنت)۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (پریمیوم)۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
لیفان X70ناموجود۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4 (آپشنال)۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۰%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۰%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ریسپکت۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا اتوماتیک۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیکبه زودی۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4---۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

قیمت خودروهلی وارداتی

هیوندای - Hyundai
هیوندای النترا 2018۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۲.۶۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای i20 (مونتاژ). 1397۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۲.۲۲%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2018۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۷۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای توسان (ix35).2017۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۶%‏)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سانتافه 2017۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای سانتافه 2018۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۴۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۴%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۳۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا موتورز - Kia Motors
کیا سراتو 2018۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2017۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۴۵%‏)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا اسپورتیج 2018۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
کیا اپتیما هیبرید 2018۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا سورنتو 2017۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۴۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کیا سورنتو 2018۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۲۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رنو - Renault
داستر SE 2018۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رنو کولئوس 2018۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رنو تلیسمان 2018۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۰%‏)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کپچر 2017۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۲.۷۷%‏)‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا - Toyota
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۸۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۹۷%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا پریوس 2017 تیپ C۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۵۴%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید ICON۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۹۳%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید Style۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۹۴%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تویوتا CH-R هیبرید lounge۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۸۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
لکسوس - Lexus
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017۱۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018۱۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان - Nissan
نیسان جوک اسکای پک 2017۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
نیسان جوک پلاتینیوم 2017۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۹۲%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
نیسان جوک اسپورت 2017۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۸۶%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
نیسان ایکس-تریل 2018۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۳۹%‏)‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‏
میتسوبیشی - Mitsubishi
میتسوبیشی میراژ 2018۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۲۳%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
میتسوبیشی لنسر 2018۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۹۹%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
میتسوبیشی ASX فول 2018۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۵۸%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
میتسوبیشی اوتلندر 2018۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۸%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۶۰%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
DS Automobiles
دی اس DS3 مدل 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS6 مدل 2018۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ - SsangYong
سانگ‌یانگ تیولی ارمور2018۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۴.۰۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۴.۴۶%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۷۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
رکستون G4 مدل 2018۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۹۸%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیولی اسپشیال توربو 1400۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیولی اسپشیال توربو 1401۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۷۵%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پورشه - Porsche
پورشه ماکان 2018...توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی ام و - B.M.W
بی‌ام و 218 convenience۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 218 convenience۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 530 تیپ Perfection۱۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۵۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT۱۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ EPIC۸,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۰۴%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive۱۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۶۹%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فولکس‌واگن - Volkswagen
فولکس‌واگن گلف GTI۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۴۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فولکس‌واگن پاسات۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۳۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فولکس‌واگن تیگوان۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
مینی - Mini
مینی کوپر 5 در، 2018۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۲.۰۵%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مینی کانتری من S، 2018۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۱.۷۱%‏)‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مینی کوپر 5 در S، 2018۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎۰.۹۵%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏
بورگوارد - Borgward
بورگوارد BX5۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
بورگوارد BX7۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰